VYHLEDÁVÁNÍ
»»»   rozšířené vyhledávání
KATEGORIE

Fasády a zateplovací systémy   -   Hmoždinky

  „Hmoždinky” − popis  


Kotvení je důležité z hlediska spolehlivé funkce fasádního systému zejména z následujících důvodů:

Konstrukční upevnění (bez statického posouzení) zateplovacího systému k podkladu s dostatečnou přídržností (pouze nově realizované cihelné zdivo nebo nové zdivo s vyrovnávací omítkou, přídržnost lepící hmoty k podkladu průměrně 200 kPa, nejméně však 80 kPa).

Nosné upevnění zateplovacího systému k podkladům bez požadované přídržnosti (všechny starší podklady; nové podklady; podklady s nižší přídržností než je požadovaná; podklady bez prokázané přídržnosti lepící hmoty, všechny nové podklady kromě cihelného zdiva ).

Zabránění výraznému vlivu termických změn tepelné izolace na základní vrstvu a celkový vzhled zateplovacího systému.


Zateplovací systémy z pěnového polystyrénu a desek z minerálních vláken se obvykle kotví před realizací základní vrstvy. Lamely z minerálních vláken je možné kotvit i po realizaci základní vrstvy (cca do 0,5 hod po nanesení tmelu).


   

V této kategorii zatím není žádný produkt.
7 uživatelů
právě nakupuje